Fastighetsägare flerbostadshus

BORAB > Återvinningscentraler & sophämtning > Fastighetsägare flerbostadshus

 

Information om matavfallsinsamlingen hittar du HÄR!

Du som fastighetsägare har ansvar för att hanteringen fungerar och att hyresgästerna vet hur de ska handskas med sina sopor. God service i form av sorteringsmöjligheter, tydlig information och ordning och reda – är förutsättningar för god avfallshantering i flerbostadshus.

Som fastighetsägare ska du ha kunskap om de lagar och regler som gäller för avfallshantering. Abonnemang för hyresgästers hushållsavfall – vanliga sopor, farligt avfall och grovavfall – tecknas hos BORAB. Ingen annan än kommunens entreprenör får hämta hushållsavfallet. Boende i flerbostadshus och inhyrd verksamhet räknas båda som hyresgäster.

Avfallshantering för dina hyresgäster

  • Se till att det finns ett lämpligt insamlingsställe, tillräckligt stora och många avfallsbehållare.
  • Hålla utrymmen och kärl rena.
  • Samla in hushållsavfall
  • Se till att hyresgästerna kan lämna grovavfall i eller i anslutning till fastigheten.
  • Ge gärna hyresgästerna möjlighet att lämna utsorterat avfall som glas, tidningar, förpackningar, el-avfall, batterier och ljuskällor. Detta är dock inget krav.
  • Se till att farligt avfall och elektronik inte blandas med annat avfall.

Sorteringsinformation

Som hyresvärd har du ansvar för att informera hyresgästerna om hur de ska sortera sitt avfall och var de kan lämna det.  Hänvisa till alternativa lämningsställen om det inte finns möjlighet att lämna vissa typer av avfall i anslutning till fastigheten. Anpassa informationen efter hyresgästerna i området. Bilder och symboler fungerar bra oavsett vilket språk man talar. Att informera nyinflyttade om hur de ska hantera sitt avfall kan är en bra rutin, som kan göra hanteringen av dina hyresgästers avfall smidigare för dig som hyresvärd. Kontakta BORAB om du vill ha hjälp.

Läs mer här