Avgifter för sophämtning

BORAB > Återvinningscentraler & sophämtning > Avgifter för sophämtning

 

Avgifter

Renhållningstaxan är den avgift du betalar för sophämtning, avfallsplanering, kundservice, fakturering och information. Dessutom ska avgiften täcka kostnaden för den service som ges vid återvinningscentralerna i form av mottagning av grovavfall och hushållens farliga avfall.

Fakturorna för helårshämtning kommer ut i mars, juni, september och december. Fakturorna för sommarhämtning skickas ut i maj.

Klicka här så kommer du till sidan där du hittar avgifterna.

E-faktura – ett smidigare och grönare alternativ

Vad betalar jag för?

Du betalar en grundavgift och en hämtningsavgift för avfallshanteringen. Grundavgiften ska betalas för varje fastighet. Den ska täcka kostnader för återvinningscentraler, farligt avfall, information, kundtjänst och planering. Hämtningsavgiften kan du själv påverka genom att sortera dina sopor och därmed avgöra vilken storlek på sopkärlet som du behöver ha. Hämtningsavgiften ska täcka kostnader för hämtning och behandling av dina sopor. Alla fastighetsägare är skyldiga att betala för sitt avfall. Om du säljer från ditt hus måste du meddela vår kundtjänst, så att abonnemanget kan skrivas över på den nya ägaren. För boende i lägenhet ingår avgiften för avfall vanligen i hyran.

Kan jag få uppehåll i sophämtningen?

Du kan få uppehåll i hämtningen om du inte kommer utnyttja din fastighet under en sammanhängande tid av minst fyra månader. Om du inte ska utnyttja ditt fritidshus under hela hämtningsperioden (maj-september) kan du också få uppehåll. Vid uppehåll i hämtningen betalar du endast grundavgiften.

Hur full får soptunnan vara?

Har du ett plastkärl ska locket kunna stängas helt. Kärlet ska vara lätt att flytta och avfallet ska falla ut av sin egen vikt vid tömning. Har du en sopsäck får du inte fylla den mer än att den lätt kan tillslutas. Överfulla soptunnor tömmer vi inte. Då måste du lasta om soporna och beställa extra hämtning. Kommunen äger din soptunna men du ansvarar själv för att den är ren och snygg.

Var ska jag ställa soptunnan?

Din soptunna ska stå på hård yta med öppningen mot hämtningsfordonet. Den ska vara lätt åtkomlig vid tomtgräns där sopbilen kör eller på annan anvisad plats klockan 6.00 på hämtningsdagen. Du får ställa soptunnan upp till 1,8 meter från där sopbilen stannar. Om du vill ställa den 2-50 meter från din tomtgräns måste du betala en extra avgift. Om du ändrar tömningsplats för soptunnan måste du meddela vår kundtjänst om detta, så att du betalar rätt avgift. På andra dagar än hämtningsdagen får du ställa soptunnan var du vill på din tomt. Vägar som utnyttjas för sophämtning ska snöröjas och vara halkfria. Vägar där sopbilen kör ska klara 10 tons axeltryck, vara minst 3,5 meter bred och ha fri höjd på 4,5 meter. En vändplan måste klara en sopbils vändradie på 8 meter.