Soppåsen

BORAB > Återvinningscentraler & sophämtning > Avfall hemma > Soppåsen

 

Hushållssoporna som slängs i soptunnan ska vara brännbara. Det är inte tillåtet att slänga farligt avfall i gröna soptunnan. Förpackningar och tidningar ska lämnas till återvinningsstationen. I soppåsen slänger du sådant som är kvar när allt annat är utsorterat enligt avfallstrappan. Matavfallsinsamling införs under perioden 2017-2020. Det innebär att matavfallet ska läggas i separat brun tunna.