Slam

BORAB > Återvinningscentraler & sophämtning > Avfall hemma > Slam

 

Slamtömningsentreprenör är Bollnäs lastbilscentral, som kör på uppdrag av FORIA.

Beställning görs till Bollnäs LBC på tfn 0278-62 21 64

Slamavskiljare vid permanent – och fritidsbostad töms en gång per år, eller oftare om så överenskoms. Slutna tankar och urintankar töms vid behov.