Latrin

BORAB > Återvinningscentraler & sophämtning > Avfall hemma > Latrin

 

För latrin som avlämnas till kommunalt omhändertagande får endast godkända behållare av engångstyp användas. Nya behållare finns på Bollnäs återvinningscentral och Circle K i Bollnäs samt på Edsbyns återvinningscentral. Behållaren ska vid avlämning vara väl tillsluten och ställs ut vid ordinarie sophämtning. Max 15 kg. Kostnad för en behållare med hämtning är 666 kr.

Latrintömning för husvagnar och husbilar,  Bollnäs:

Tömningsplatser finns i Bollnäs tätort vid Långnäs camping samt rastplats söder om Bollnäs stadshus.

Latrintömning för husvagnar och husbilar, Ovanåker:

Alfta Bad och Camping, Forsparken Alfta