Latrin

BORAB > Återvinningscentraler & sophämtning > Avfall hemma > Latrin

 

För latrin som avlämnas till kommunalt omhändertagande får endast godkända behållare av engångstyp användas. Nya behållare finns på Statoil och OKQ8 i Bollnäs samt på Edsbyns återvinningscentral. Behållaren ska vid avlämning vara väl tillsluten och ställs ut vid ordinarie sophämtning.

Latrintömning för husvagnar och husbilar,  Bollnäs:

Tömningsplatser finns i Bollnäs tätort vid Långnäs camping samt rastplats söder om Bollnäs stadshus.

Latrintömning för husvagnar och husbilar, Ovanåker:

Alfta Bad och Camping, Forsparken Alfta