Latrin

BORAB > Återvinningscentraler & sophämtning > Avfall hemma > Latrin

 

För latrin som avlämnas till kommunalt omhändertagande får endast godkända behållare av engångstyp användas. Behållarna finns att köpa på Bollnäs och Edsbyns återvinningscentraler. Behållaren ska vid avlämning vara väl tillsluten och ställas ut vid ordinarie sophämtning. Den rymmer max 15 kg och ska inte kompletteras med säck.

Kostnad för en behållare: Se pdf-dokumentet ”Renhållningstaxa” för Ovanåkers resp. Bollnäs kommun. I kostnaden ingår hämtning – vi tar inte emot latrin på våra återvinningscentraler.

Latrintömning för husvagnar och husbilar,  Bollnäs kommun:

Tömningsplatser finns i Bollnäs tätort vid Långnäs camping samt rastplats söder om Bollnäs stadshus.

Latrintömning för husvagnar och husbilar, Ovanåkers kommun:

Alfta Bad och Camping, Forsparken Alfta