Farligt avfall

BORAB > Återvinningscentraler & sophämtning > Avfall hemma > Farligt avfall

 

Inlämning av farligt avfall

Du kan lämna ditt farliga avfall till återvinningscentralen.

Farligt avfall är ofta sådant som de flesta av oss känner igen, till exempel lösningsmedel, hårspray, nagellack, färgrester, rengöringsmedel, bekämpningsmedel,  hushållskemikalier och läkemedel. Även elektronik innehåller farliga egenskaper.

Överblivna läkemedel ska lämnas till apotek. Farligt avfall ska alltid lämnas separat och får inte blandas med annat avfall. Anledningen är att det kan vara:

  • Giftigt
  • Cancerframkallande
  • Frätande
  • Fosterskadande
  • Ekotoxiskt
  • Smittförande
  • Brandfarligt

Viktigt att tänka på

Blanda inte olika avfall, utan lägg dem var för sig.  Kontrollera att förpackningarna är hela och inte läcker.

Om du använder en annan förpackning än den ursprungliga och vet vad den innehåller, skriv tydligt vad den innehåller.