Farligt avfall

BORAB > Återvinningscentraler & sophämtning > Avfall hemma > Farligt avfall

 

Inlämning av farligt avfall

Vår och höst åker en bemannad mobil insamlingsstation runt för att ta emot farligt avfall. Det innebär att du tar med dig ditt farliga avfall till en lastbil som står uppställd på bestämda platser på bestämda dagar. Du kan också lämna ditt farliga avfall till återvinningscentralen.

JUST NU ÄR MOBILA FA-HÄMTNINGEN INSTÄLLD PÅ OBESTÄMD TID PGA RÅDANDE CV-19. 

Mobil hämtning av farligt avfall 2020

Farligt avfall är ofta sådant som de flesta av oss känner igen, till exempel lösningsmedel, färgrester, rengöringsmedel, bekämpningsmedel,  hushållskemikalier och läkemedel. Även elektronik innehåller farliga egenskaper.

Överblivna läkemedel ska lämnas till apotek. Farligt avfall ska alltid lämnas separat och får inte blandas med annat avfall. Anledningen är att det kan vara:

  • Giftigt
  • Cancerframkallande
  • Frätande
  • Fosterskadande
  • Ekotoxiskt
  • Smittförande
  • Brandfarligt

Viktigt att tänka på

Blanda inte olika avfall, utan lägg dem var för sig.  Kontrollera att förpackningarna är hela och inte läcker.

Om du använder en annan förpackning än den ursprungliga och vet vad den innehåller, skriv tydligt vad den innehåller.