Elavfall

BORAB > Återvinningscentraler & sophämtning > Avfall hemma > Elavfall

 

Som elavfall räknas allt som drivs med sladd eller batteri.

Elektriska och elektroniska produkter kan innehålla freoner, metaller som kvicksilver, kadmium och bly och andra ämnen som är skadliga för människor och miljön. För att skydda miljön och styra samhället mot hushållning med naturens resurser ska alla trasiga elsaker samlas in för återvinning.

Så här sorterar du elavfallet på återvinningscentralen:

  • Ljuskällor (glöd, lågenergi, led, halogen)
  • Batterier
  • Vitvaror (t ex spis, diskmaskin, tvättmaskin,)
  • Kyl och frys
  • Diverse elektronik (t ex handverktyg, leksaker, klockor, datorer, radio)
  • Bildskärmar (TV, datorskärm)

Lämna elen på våra bemannade återvinningscentraler i Bollnäs och Edsbyn.  Vill du ha hämtning hemma? Ring BORAB och boka hämtning, tfn 0278-255 22.
Hämtning av elavfall kostar 100 kr enligt beslutad renhållningstaxa.