Second hand

BORAB > Återvinningscentraler & sophämtning > Återvinningsplatser i kommunerna > Second hand

 

Är det du ska slänga verkligen ett avfall?

Genom att återanvända kläder, möbler och saker som annars skulle ha kastats minskar vi mängden avfall och den enorma energianvändningen som det innebär att nyproducera. Vi spar också råvara – en viktig del i att hushålla med jordens resurser. Många varor produceras, köps och slängs utan hänsyn till människor eller miljö. Om alla på jorden förbrukar energi och resurser som vi i Europa hade vi behövt tre jordklot.

Lämna gärna användbara saker på ÅVC. På våra återvinningscentraler finns möjlighet att lämna till second hand – tack vare vårt samarbete med Erikshjälpen och Röda korset.

…men slängt är slängt

Man får inte ”containerfynda”. Att plocka upp sådant som någon annan slängt är inte tillåtet. Den som väljer att slänga en sak istället för att lämna till återanvändning ska kunna vara säker på att den inte hamnar hemma hos någon annan.

Du kan även lämna saker på t ex:

Röda Korset – Kupan i Bollnäs

Fabriksgatan 8A
821 33 Bollnäs

Erikshjälpen i Bollnäs

Renshammarvägen 10
821 50 Bollnäs

Erikshjälpen i Edsbyn

Öjungsvägen 20
828 34 Edsbyn