Återvinningsplatser i kommunerna

BORAB > Återvinningscentraler & sophämtning > Återvinningsplatser i kommunerna

 

På återvinningscentralerna (ÅVC) i Bollnäs och Edsbyn tar vi hand om hushållens avfall, sorterar efter material och återvinner i mesta möjliga mån det du inte längre behöver.

Töm säcken och sortera innehållet

Vi tar inte längre emot säckar, lådor eller kartonger med avfall på återvinningscentralerna i Bollnäs och Edsbyn. Sortera innehållet innan du tömmer ut det på rätt plats. Läs mer här!

Bollnäs ÅVC


Öppettider:
Öppettider för Bollnäs återvinningscentral

Här kan du se hur du ska packa bilen:
Så här packar du bilen – packlista Bollnäs ÅVC

Besöksadress:
Edsbyvägen 200, 821 30 Bollnäs (Klicka här för att komma till karta)

 

Edsbyns ÅVC


Öppettider:
Öppettider för Edsbyns återvinningscentral

Här kan du se hur du ska packa bilen:
Så här packar du bilen – packlista Edsbyns ÅVC

Besöksadress:
Gamla landsvägen 9, 828 34 Edsbyn (Klicka här för att komma till karta)

 

Second hand

Att lämna in saker till Second hand är kanske det bästa sättet att återvinna. Därför har vi återbrukshus på våra återvinningscentraler där du kan lämna användbara saker istället för att slänga dem. Återbrukshusen är ett samarbete med Erikshjälpen och Röda korset. Du kan naturligtvis även lämna dina saker direkt till deras, eller andra, butiker.

 

Avfallsanläggningen i Bollnäs

På Sävstaås avfallsanläggning i Bollnäs hanteras avfall från hushåll och företag i Bollnäs och Ovanåkers kommuner. Avfall som kommer från andra kommuner hanteras också på anläggningen. På avfallsanläggningen finns en återvinningscentral där privatpersoner kan sortera sitt avfall efter material.

 

Återvinningsstationer – FTI

På återvinningsstationerna som finns runt om i kommunerna lämnar du de källsorterade förpackningarna och tidningarna.  Återvinningsstationerna drivs av Förpackningsinsamlingen (FTI). På deras webbplats hittar du din närmsta återvinningsstation. Länk till Förpackningsinsamlingens webbplats.

 

Textilinsamling

I samarbete med organisationen Human Bridge finns särskilda behållare för textilier utplacerade i Bollnäs och Ovanåkers kommuner. Insamlingsbehållarna finns utplacerade på återvinningscentralerna i Bollnäs och Edsbyn, och på 14 utvalda återvinningsstationer. Att lämna textilier i behållarna innebär att de kommer att återvinnas istället för att förbrännas. Även trasiga textilier kan läggas i dessa behållare. De finns placerade på utvalda återvinningsstationer:

Bollnäs kommun:
Ica Kvantum, Bollnäs
P-plats COOP Extra, Bollnäs
Rens Trion, Södra Bäckvägen, Smedjevägen, Bollnäs
Rens centrum, Bollnäs
Säversta Willys, Bollnäs
BORAB Återvinningscentral, Bollnäs
Forum Storgatan, Arbrå
Godsmagasinet Järnvägsgatan, Kilafors
Svempas Lunchbar och Café, Segersta

Ovanåkers kommun:
Bornvägen, Alfta
Järnvägsgatan 8, Alfta
Utanför BORABs Återvinningscentral, Edsbyn