Återvinningscentraler & sophämtning

BORAB > Återvinningscentraler & sophämtning

 

Hur ska hushållsavfall hanteras?

I tunnan ska du slänga så lite som möjligt. Soporna ska hanteras i följande ordning:

  1. Minska avfallet
  2. Återanvänd
  3. Återvinn
  4. Energiutvinn
  5. Deponera

Inte i tunnan

Det är inte tillåtet att slänga farligt avfall såsom sprayflaskor, glödlampor och batterier i den gröna tunnan. Det är heller inte tillåtet att lägga el-avfall eller förpackningar som ska återvinnas t.ex. glasflaskor, konservburkar, folie, tetror och pizzakartonger här i.