Återbrukshuset stängt v. 28-31

Återbrukshuset på Bollnäs återvinningscentral är stängt under perioden 12 juli – 8 augusti.

Om återbrukshuset

På våra återvinningscentraler i Bollnäs och Edsbyn finns möjlighet att lämna till second hand – tack vare vårt samarbete med Erikshjälpen och Röda korset. Genom att återanvända kläder, möbler och saker som annars skulle ha kastats minskar vi mängden avfall och den enorma energianvändningen som det innebär att nyproducera. Vi spar också råvara – en viktig del i att hushålla med jordens resurser.

Du kan istället lämna till second hand här:

Röda Korset – Kupan i Bollnäs

Fabriksgatan 8A
821 33 Bollnäs

Erikshjälpen i Bollnäs

Renshammarvägen 10
821 50 Bollnäs

Erikshjälpen i Edsbyn

Öjungsvägen 20
828 34 Edsbyn