Vecka 47 är det åter dags – Europa minskar avfallet!

Europa minskar avfallet är ett EU-projekt som påbörjades år 2009. Målet med projektet är att öka medvetenheten kring avfall och visa konsumtionens påverkan på miljön. Avfallsmängderna har ökat för var år som går och detta är gemensamt i hela EU. Det är först nu man börjat se en liten förändring i mönstret.

Målet för Sverige och EU är att avfallsminimera – alltså att förebygga att avfall uppstår. Det handlar om att människor tänker till INNAN de konsumerar, VAD de konsumerar och HUR konsumtionen påverkar miljön. Avfallsminimering är alltså det högsta målet enligt EU-direktivet avfallstrappan (avfallshierarkin) och det vi alla strävar mot. På vägen uppmuntras även återanvändning och återvinning, som också är viktiga byggstenar för att förebygga uppkomsten av avfall.

Europa minskar avfallet-veckan har pågått i tio år och den infaller alltid i slutet av november. Vecka 47 är det dags igen och årets tema är ”Förebygg farligt avfall och avgifta kretsloppet”. Farligt avfall utgör en större risk för vår hälsa och vår miljö jämfört med andra typer av avfall. Det är produkter som trots små mängder har innehåll som sammantaget kan göra stor skada på miljön. Till exempel så räknas både nagellack, målarfärg och rengöringsmedel som farligt avfall.

 

Läs mer om Sveriges miljömål och 3R här:

Miljömål i Sverige och Europa