Grilla

Trädgårdsgrill på egen tomt tillåtet

Länsstyrelsen har den 31/7 klockan 10.00 lättat på tidigare totala eldningsförbud. Eldningsförbud gäller fortfarande i skog och mark och på iordninggjorda grillplatser. Dock får du grilla på din egen tomt.

Vad innebär eldningsförbudet?

Förbudet innebär att:
Det är förbjudet att elda i hela Gävleborg län från och med den 25 maj.
Var uppmärksam på att det innebär att även fasta grillplatser, användningen av campingkök eller engångsgrillar, grillning på campingar med mera omfattas av eldningsförbudet.

Detta betyder att det INTE är tillåtet att:

  • använda engångsgrill
  • använda stormkök
  • göra upp eld eller grilla direkt på marken (även med stenring och vid fasta grillplatser)
  • elda eller grilla utomhus på campingplatser.

Eldning utomhus är endast tillåten i trädgårdsgrillar på egen tomtmark.

  • Den som bryter mot förbudet gör sig skyldig till ett brott och kan stå till svars i enlighet med Lag om skydd mot olyckor.
  • Eldningsförbudet kommer att hävas så snart brandrisken har sjunkit och befinner sig på en låg stabil nivå.

Kontakt angående eldningsförbudet:
Länsstyrelsen Gävleborgs reception, telefon: 010-225 11 00