Matavfallsinförande i Bogården, Undersvik, Vallsta

Under vecka 17 levereras matavfallstunnor till alla villor i området Bogården, Undersvik. Informationsbrev om detta skickas ut under v 15. I matavfallstunnan ligger startkit med påsar, påshållare, slaskskrapa och information.Områdesindelningen […]

Skräppost Farligt avfall 2018

Nytt nummer av Skräppost

SKRÄPPOST är en tidning med samhällsinformation om avfallshanteringen i Bollnäs och Ovanåkers kommuner. Information om källsortering BORAB arbetar hela tiden med att förbättra och utveckla sina kommunikationskanaler och denna extra […]