Så här funkar tvåfacksbilen

Vid tömning av brun och grön tunna använder vår entreprenör så kallade tvåfacksbilar där matavfall hamnar i det ena facket och övrigt restavfall i det andra. På så sätt hålls transporterna nere och det blir en resurseffektiv hantering.

Ställ ut det bruna kärlet tillsammans med det gröna med en halvmeters mellanrum. Anledningen till varför det bör finnas en god marginal mellan kärlen är för att det andra kärlet inte ska välta då den sidlastande sopbilen lyfter det första. Eftersom hämtning sker mellan 06.00 och 22.00 bör du dra fram kärlet till gatan kvällen innan för att inte riskera att missa när sopbilen kommer förbi.