Ny tidning ute nu!

Nu är nya numret av tidningen från BORAB ute. Den innehåller viktig samhällsinformation om avfallshanteringen till alla medborgare i Bollnäs och Ovanåkers kommuner. Tidningen har skickats ut till alla hushåll och även till alla fastighetsägare som har fritidshus i våra kommuner.
Den går även att läsa digitalt här.