Nu erbjuder vi separat insamling av matavfall – villorna först ut!

Just nu pågår planeringen inför hösten då det första av totalt 11 villaområden i våra kommuner kommer att erbjudas möjlighet att sortera ut sitt matavfall separat.  Efter det kommer flerbostadshus och verksamheter. Vi vill redan nu berätta varför vi gör det här.

Bollnäs Ovanåkers Renhållnings AB (BORAB) ansvarar för insamlingen av det hushållsbaserade avfallet som uppkommer inom Bollnäs och Ovanåkers kommuner. I enlighet med fastslagen avfallsplan för verksamhetsåren 2015-2020 skall matavfallsinsamling ske i samtliga Hälsingekommuner under den aktuella perioden. Målet i avfallsplanen är att minst 50 % av det uppkomna matavfallet ska källsorteras. Matavfallsinsamlingen skall vara fullt genomförd senast år 2020 i respektive kommun.

När?

2018 Villor

2019 Flerbostadshus

2020 Verksamheter och fritidshus

För att underlätta införandet av separat matavfallsinsamling har vi delat in Bollnäs och Ovanåker i 11 områden och under 2018 ska separat insamling av matavfall ha erbjudits till alla villaägare i Bollnäs och Ovanåker. Efter sommaren 2017 kommer det första villaområdet att få erbjudande om separat insamling av matavfall. Det första området är Björktjära i Bollnäs. Vi kommer att skicka ut informationsbrev för att berätta när vi erbjuder insamling av matavfall i ditt område.

Varför matavfallsinsamling?

Beslutet att Bollnäs och Ovanåkers kommuner ska börja samla in matavfall separat grundar sig i Sveriges nationella miljömål där ett av målen innebär att resurshushållningen i livsmedelskedjan ska öka. Ca 220 st av Sveriges kommuner har redan infört separat matavfallsinsamling. Att ta tillvara på energin i vårt matavfall är alltså hela poängen och nyttan med att sortera ut matavfallet separat. Via upphandling kommer matavfallet i vår kommun att bli fordonsgas och växtnäring. Det bästa är förstås att äta upp maten så att det inte blir så mycket matavfall – eller spara det som blir över och äta det senare. Men varje vecka slänger ett medelhushåll i Sverige 5,6 kg matavfall. Och det som faktiskt slängs tycker vi att man ska ta vara på och göra biogas och biogödsel av så att kretsloppet sluts. Alla som hjälper oss med det är värda ett stort tack. Genom att göra biogas av matresterna bidrar vi till ett friskare och grönare samhälle med renare luft.

Hur?

Du kommer att få hem särskilda påsar, en påshållare, en slaskskrapa och ett brunt 140-liters kärl att lägga matavfallet i.  Du får prova på och fundera under 5 veckor. Påsarna ingår i abonnemanget och du får även en särskild påshållare att placera där du samlar ditt matavfall. Påshållaren och det ventilerade sopkärlet gör att avfallet avfuktas, vilket minskar risken för att avfallet börjar ruttna och lukta illa. Det bruna kärlet kommer att tömmas enligt samma schema som det gröna kärlet, vilket innebär att vår entreprenör investerar i så kallade tvåfacksbilar. Matavfall hamnar i det ena facket och övrigt hushållsavfall i det andra. Om du väljer att inte ha separat utsortering av matavfall så ringer du till oss och meddelar detta, så hämtar vi in det material du fick utkört.

Till vilket pris?

Det är frivilligt att sortera ut matavfallet, men en miljöstyrande taxa kommer att tillämpas för att motivera dig som kund att välja det alternativet.

BORAB’s förslag på taxa kommer att innebära att du som väljer brunt och grönt kärl betalar mindre än om man bara har ett grönt kärl. Detsamma gäller kund med egen hemkompost. Den som väljer att behålla enbart sitt osorterade gröna kärl får betala en högre avgift än idag. Taxans slutliga utformning förväntas beslutas av kommunfullmäktige under december 2017. Du kommer att få välja ett av de tre abonnemang som BORAB erbjuder.

Matavfall blir biogas — Du får två kärl, ett brunt för matavfall och ett grönt för brännbara hushållssopor.

Egen varmkompost — Du har en varmkompost och ett grönt kärl för dina brännbara hushållssopor. Anmälan av varmkompost gör du till kommunens miljö– och hälskoskyddsnämnd.

Osorterade hushållssopor — Du slänger både ditt matavfall och de brännbara hushållssoporna i samma påse. Du slänger det sedan i den gröna tunnan.

Kontaktperson: Magnus Westlin, projektledare och Linda Jonsson, informatör.