Nu är det dags för verksamheter i Bollnäs att börja källsortera!

Projektet kallas FNI, Fastighetsnära insamling, och är ett samarbete mellan Bollnäs kommun, Ovanåkers kommun, BORAB, AEFAB och Bollnäs Bostäder. Målet med projektet är att kommunens verksamheter börjar källsortera och att BORAB tar hand om förpackningsmaterial i båda ägarkommunerna och ansvarar för att det återvinns. Det leder i sin tur till ökad miljömedvetenhet bland kommunens innevånare. Ovanåkers kommun har redan gjort det här arbetet och källsorterar i nästan alla verksamheter. Nu är det dags för Bollnäs kommun att göra detsamma.

Vad händer?
Verksamheterna i Bollnäs kommun har delats upp i etapper, och först ut år 2018 är tio förskolor och skolor som börjar sortera ut sina förpackningar och returpapper och lämna materialet till återvinning. Därefter införs källsortering i ca 10 verksamheter per år till och med år 2021. För den första gruppen kommer behållare och inomhusmöbler finnas på plats från v. 2 och därefter sorteras materialet ut i verksamheterna, sorteringsanvisningar finns på möblerna. BORABs entreprenör hämtar materialet i återvinningsrummen och det transporteras därefter till återvinningsanläggningar.

Etapp 1, år 2018:
• Björktjära fsk
• Hamregård fsk
• Björkbackens fsk
• Granbergs fsk
• Klockargårdens fsk
• Kaplangårdens fsk
• Granbergsskolan
• Björktjära skola
• Alirskolan
• Torsbergsgymnasiet