Matavfallsinförande i Bogården, Undersvik, Vallsta

Under vecka 17 levereras matavfallstunnor till alla villor i området Bogården, Undersvik. Informationsbrev om detta skickas ut under v 15. I matavfallstunnan ligger startkit med påsar, påshållare, slaskskrapa och information.Områdesindelningen är gjord utifrån sophämtningsrutterna – vilket innebär att de villor som berörs är de som har tömning jämna fredagar eller udda torsdagar i Bogården, Vallstabyn, Hänsätter, Änga, Undersvik, Centrala Vallsta, Parten, Orbaden och Simeå. Antal fastigheter är 646 st.

Tre abonnemangsalternativ:

  • Källsortering, matavfall blir biogas — Du får två kärl, ett brunt för matavfall och ett grönt för brännbara hushållssopor.
  • Varmkompost — Du har en egen varmkompost hemma och ett grönt kärl för dina brännbara hushållssopor. Anmälan av varmkompost gör du till kommunens miljökontor. Miljökontoret debiterar eventuell handläggningsavgift enligt din kommuns taxa. Komposten köper du själv.
  • Osorterat— Du slänger både ditt matavfall och de brännbara hushållssoporna i samma påse. Du slänger det sedan i den gröna tunnan.

Onsdag 18 april finns BORAB på Tempo i Vallsta för att svara på frågor om matavfallsinsamlingen.

Prisexempel sophämtning Bollnäs 2018