Matavfallsinförande i Arbrå, Lottefors

Under vecka 12 levereras matavfallstunnorna i området Lottefors och Arbrå. Informationsbrev om detta skickas ut under v 10-11.

Områdesindelningen är gjord utifrån sophämtningsrutterna – vilket innebär att de villor som berörs är de som har tömning i Lottefors och Arbrå (t ex Sjörgrå, Växsjö, Hov, Koldemo, Röste, Norränge, Forneby) tisdagar udda vecka och onsdagar jämn vecka.  Antal fastigheter är ca 1080 st.

Alla villor kommer att få ett brunt kärl utkört. I tunnan ligger matavfallspåsar, påshållare, slaskskrapa och sorteringsinformation.

Tre abonnemangsalternativ:

  • Källsortering, matavfall blir biogas — Du får två kärl, ett brunt för matavfall och ett grönt för brännbara hushållssopor.
  • Varmkompost — Du har en egen varmkompost hemma och ett grönt kärl för dina brännbara hushållssopor. Anmälan av varmkompost gör du till kommunens miljökontor. Miljökontoret debiterar eventuell handläggningsavgift enligt din kommuns taxa. Komposten köper du själv.
  • Osorterat— Du slänger både ditt matavfall och de brännbara hushållssoporna i samma påse. Du slänger det sedan i den gröna tunnan.

Torsdag 15 mars finns BORAB på Coop Forum i Bollnäs för att svara på frågor om matavfallsinsamlingen.

Prisexempel sophämtning Bollnäs 2018