Matavfall

Borab > Hushåll > Avfall hemma > Matavfall

 

Inom en snar framtid är det äntligen dags för oss som bor i Bollnäs och Ovanåkers kommuner att börja sortera ut matavfallet från hushållssoporna. Matavfallet ska bli biogas, som är det bästa alternativet som fordonsbränsle.

Införandet kommer att ske i etapper:
Fr o m hösten 2017 och hela 2018: VILLOR i Bollnäs och Ovanåkers kommuner
2019: Flerbostadshus
2020: Verksamheter

Du får välja

När det är dags för dig att välja får du hem all information du behöver för att kunna göra ett val. Du som är boende i lägenhet behöver inte välja. Det gör din fastighetsägare eller förening.

Du som bor i villa eller fritidshus kommer att få välja ett av de tre abonnemang som BORAB erbjuder. Taxan kommer att vara miljöstyrande.

 • Matavfall blir biogas — Du får två kärl, ett brunt för matavfall och ett grönt för brännbara hushållssopor.
 • Egen varmkompost — Du har en varmkompost och ett grönt kärl för dina brännbara hushållssopor. Anmälan av varmkompost gör du till kommunens miljö– och hälskoskyddsnämnd.
 • Osorterade hushållssopor— Du slänger både ditt matavfall och de brännbara hushållssoporna i samma påse. Du slänger det sedan i den gröna tunnan.

Beskrivning: Lätt som en plätt – BORAB matavfall

Den bruna påsenMatavfallspåse

Matavfallet som du sorterar ut lägger du i en separat brun papperspåse. Påsen bryts enkelt ner i rötningsprocessen och blir även den till biogas. Den bruna påsen är tillverkad av vattenavvisande papper. En stark botten med stor limyta gör påsen fukttålig och hållbar. Fyll aldrig påsen mer än till den streckade linjen. Tillsammans med påsarna får du en ventilerad påshållare.

Brun matavfallstunnaDen bruna tunnan

När du väljer att sortera ut ditt matavfall får du ett separat brunt kärl på 140 l. Kärlet ställer du ut tillsammans med ditt gröna kärl för restavfall (vanliga soppåsen). Storleken på den bruna tunnan är 140 liter. Den är speciellt utvecklad för organiskt avfall, för att uppfylla de krav som ställs på insamling och hantering av biologiskt avfall. Kärlet har ventiler på båda sidorna. Du behåller även din gröna tunna för brännbart restavfall.

Vad är matavfall?

Det du ska lägga i den bruna påsen är allt som du kan tänka dig att äta, och lite till.

Det här kan du lägga i matavfallspåsen

 • Rester av kött, fisk, skaldjur
 • Pasta, ris, potatis, nudlar m.m.
 • Rester av bröd, äggskal
 • Rester av grönsaker, frukt
 • Teblad, tepåse, kaffesump, filter

Det här ska du inte lägga i matavfallspåsen:

 • Snus, cigaretter, aska
 • Kattsand
 • Damm, dammsugarpåsar
 • Blöjor, bindor
 • Vinkorkar, kapsyler
 • Glasspinnar, ätpinnar
 • Stearinljus
 • Blomjord, krukväxter
 • Tuggummi

Vad händer sen med ditt matavfall?

Matavfallet genomgår biologisk behandling och omvandlas till biogas, biogödsel eller kompostjord. Biogas kan man bland annat köra bil på och biogödsel går tillbaka till jord och mark.

Varför?

Bollnäs Ovanåkers Renhållnings AB (BORAB) ansvarar för insamlingen av det hushållsbaserade avfallet som uppkommer inom Bollnäs och Ovanåkers kommuner. I samband med övriga kommuner i Hälsingland utarbetades 2014 en avfallsplan för verksamhetsåren 2015-2020. Syftet med avfallsplanen var att tydliggöra kommunens ambitioner på avfallsområdet utifrån de nationella miljökvalitetsmålen. I avfallsplanen fastslogs att matavfall skall sorteras ut ur kärl-och säckavfallet i respektive kommun. Målet i avfallsplanen är att minst 50% av matavfallet ska källsorteras. Insamlat matavfall skall energiutvinnas. Matavfallsinsamlingen skall vara fullt genomförd senast år 2020 i båda kommunerna.

I Sverige har idag över 220 av 290 kommuner infört insamlingssystem för matavfall från hushåll. Matavfallet behandlas antingen via kompostering eller via rötning.

Fördelen med rötning framför kompostering är att avfallet genererar biogödsel och biogas. Genom biogödseln återförs näringsämnen som fosfor och kväve till marken och på så vis sluts kretsloppet. Biogasen kan användas till energi- och värmeutvinning samt uppgraderas till fordonsbränsle.

Samtliga hushåll och verksamheter i Bollnäs och Ovanåkers kommuner kommer att bli erbjudna möjlighet att sortera ut matavfall med hjälp av ett så kallat ventilerat system under den aktuella perioden. Införandet av det nya insamlingssystemet kommer att ske etappvis. För att lyckas med ett så gediget införande som möjligt och för att kunna nå ut med så riktad och specifik information som möjligt till varje specifik kundgrupp, villa, flerfamiljshus, verksamheter, kommer en kundgrupp i taget att erbjudas möjlighet att ansluta sig till systemet.