Återvinningsplatser i kommunerna

Borab > Hushåll > Återvinningsplatser i kommunerna

 

Second hand

Att lämna in saker till Second hand är kanske det bästa sättet att återvinna. Därför har vi återbrukshus på våra återvinningscentraler där du kan lämna användbara saker istället för att slänga dem. Återbrukshusen är ett samarbete med Erikshjälpen och Röda korset. Du kan naturligtvis även lämna dina saker direkt till deras, eller andra, butiker.

Återvinningscentralen – ÅVC

På återvinningscentralerna (ÅVC) i Bollnäs och Edsbyn tar vi hand om hushållens avfall, sorterar efter material och återvinner i mesta möjliga mån det du inte längre behöver.

Avfallsanläggningen i Bollnäs

På Sävstaås avfallsanläggning i Bollnäs hanteras avfall från hushåll och företag i Bollnäs och Ovanåkers kommuner. Avfall som kommer från andra kommuner hanteras också på anläggningen. På avfallsanläggningen finns en återvinningscentral där privatpersoner kan sortera sitt avfall efter material. Det som tidigare kallades för ”tippen” är idag långt ifrån bara en soptipp. 1-2 % är sådant som varken kan återanvändas eller återvinnas.

Återvinningsstationer – FTI

På återvinningsstationerna som finns runt om i kommunerna lämnar du de källsorterade förpackningarna och tidningarna.  Återvinningsstationerna drivs av Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI).