Högtryck på Bollnäs återvinningscentral

Vissa tider på året är trycket och besökarantalet stort på våra återvinningscentraler.  Vi på BORAB är självklart glada över att så många vill komma och besöka oss, men för att ni ska få ett så trevligt och effektivt besök som möjligt vill vi sprida ut antalet besök över dagen.

Vi rekommenderar därför att du tittar på bilden ovan och anpassar ditt besök efter den. Har du möjlighet så kom till återvinningscentralen under den tid på dagen då stapeln visar grönt eller gult. Orange betyder att det brukar vara många besökare på anläggningen vid den tiden.