Har soptunnan inte blivit tömd?

För att sopbilen ska kunna ta sig fram och tömma soptunnan behöver transportvägen vara röjd från snö och hållas halkfri.

För de kunder som inte fått sina sopor tömda på grund av att vägen bedömts inte varit framkomlig, eller att det inte varit skottat i anslutning till sopkärlet, gäller att kunden får förvara avfallet själv till nästa ordinarie hämtning. Har detta inträffat i kombination med att soptunnan inte räcker till ges du möjlighet att ställa en extra säck bredvid sopkärlet.

Viktigt att tänka på för att få sopkärlet tömt:

  • Skotta bort snövallar efter snöplogen eftersom det är svårt att dra sopkärl över dessa.
  • Ta bort snö från sopkärlets lock.
  • Skotta och halkbekämpa vägen fram till ditt sopkärl.
  • Alternativ vinterplacering av sopkärlet intill större farbar väg kan vara bra i vissa fall om möjlighet finns (dialog med BORAB).