Första matavfallshämtningen i Undersvik och Bogården

Under v 17 ställs matavfallskärl ut i området Undersvik och Bogården.

De i området (Undersvik, Centrala Vallsta, Parten, Orbaden, Simeå) som har tömning udda torsdagar kommer att ha sin första tömning av matavfallskärlet torsdag 10 maj, v 19.

De i området (Bogården, Vallstabyn, Hänsätter, Änga) som har tömning jämna veckor på fredagar kommer att få matavfallskärlet tömt första gången fredag den 4 maj, v 18.