Förbjudet att elda och grilla i hela Gävleborgs län

Länsstyrelsen har, i samråd med länets räddningstjänster, beslutat om skärpt, generellt eldningsförbud i länets samtliga kommuner från och med den 24 juli 2018 kl. 10.00.

Förbudet innebär att det är förbjudet att elda samt grilla i hela Gävleborgs län från och med den 24 juli klockan 10.00. All eldning med öppen låga utomhus är förbjuden vilket inkluderar eldning vid särskilt iordningsställda grillplatser, eldning och grillning på egen tomt samt nyttjande av alla former av friluftskök med öppen låga. Eldningsförbudet omfattar även förbud mot att tända värmeljus, marschaller samt facklor utomhus. Eldningsförbudet gäller till och med 31 augusti 2018 och inga dispenser medges.

Läs mer här

För att förhindra brand på vår avfallsanläggning ser vi till att vattna avfallet, hela tiden. Vattnet som används är dagvatten som samlas upp och renas i vår reningsanläggning. Viktigt att tänka på för att förhindra bränder är att slänga rätt sak på rätt plats. Felsorterat avfall i den gröna soptunnan är den främsta anledningen till brand på vår anläggning.