Elda rätt i Valborg – KFSH

Eldning skall anmälas till räddningstjänsten. Under kontorstid på telefon 540 000 (vx). Övrig tid 0270-54 00 44 i Söderhamn eller  0278-54 00 10 i Bollnäs och Ovanåker.

Information från Kommunalförbundet Södra Hälsingland:

Eldning i större omfattning

Med större omfattning menas t.ex. majkasa, bränning av stora rishögar eller svedjebränning på åker eller liknande.

Det är inte tillåtet att elda upp bildäck, plast, impregnerat och målat virke samt farligt avfall, t ex målarfärg, spillolja eller lösningsmedel.

  • Kunskap om riskerna skall finnas hos den ansvarige.
  • Det är inte tillåtet att elda upp bildäck, plast, impregnerat och målat virke samt farligt avfall, t ex målarfärg, spillolja eller lösningsmedel.
  • Näst intill vindstilla
  • Minst 75 meter till byggnad.
  • Minst 40 meter till växande gröda eller skog.
  • En upplöjd sträng på minst 2 meter runt fältet (vid halmbränning).
  • Sanitär olägenhet får inte uppstå för grannar.
  • Eldning får inte ske så att väg eller järnväg rökbeläggs.
  • Släckutrustning skall finnas till hands.
  • Tillräckligt många medhjälpare skall finnas med under hela bränningen.

OBSERVERA! Eldningen sker på eget ansvar.

 

Här kan du läsa mer: KFSH – Kommunalförbundet Södra Hälsingland