De allra flesta väljer brunt kärl och sopbilen har två fack!

Det tycker vi är fantastiskt bra! Det innebär att vi skapar biogödsel, som är utmärkt för gödsling på åkermark och för återföring av näringsämnen som t ex kväve och fosfor.

Visste du att:

  • en påse matavfall ger kväve från biogödseln som räcker för att odla havre till ca 18 portioner havregrynsgröt.
  • om 70{6ca970692f2ba50cc0c884980bcb65caa7c399731da4800c44ca03fe8d1f14b5} av allt matavfall från hushåll samlas in och rötas så skulle den prducerade biogasen kunna ersätta 73 miljoner liter bensin. Det skulle minsaka utsläppen av fossil koldioxid orsakad av biltrafiken med 218 000 ton *koldioxidekvivalenter.
  • för varje kg matavfall kan man köra nästan 2 kilometer.

Här kan du läsa vad Ida Blomqvist, renhållningschef och Magnus Westlin, projektledare har att säga i  Ljusnans artikel om matavfallsinsamlingens utfall hittills: https://www.helahalsingland.se/gavleborg/bruna-soptunnorna-overtraffar-forvantningarna-och-det-hander-med-fuskarna

*För att väga samman olika utsläpp kan man behöva använda så kallade ekvivalensfaktorer. Här beskrivs ett exempel där man räknar ihop utsläpp av växthusgaser, som koldioxid, metan och lustgas, med hjälp av koldioxidekvivalenter. Källa: Skolverket