ÅTERVINNINGSSTATION I EDSBYN FLYTTAD

Återvinningsstationen vid Ica Supermarket i Edsbyn har flyttats p.g.a. ombyggnation på området. Från och med 28 juli placeras stationen tillfälligt utanför grindarna vid Edsbyns återvinningscentral. Kommunen arbetar med att finna en ny permanent plats för återvinningsstationen och hoppas kunna flytta tillbaka den till de centrala delarna av Edsbyn inom en snar framtid.

Är det fullt vid återvinningsstationen?
Kontakta FTI (Förpacknings- och tidningsinsamlingen) som ansvarar för återvinningsstationerna i våra kommuner. Tel: 08-566 144 00