Är vägen tillräckligt bra?

Nu har värmen kommit till Hälsingland, snön smälter och tjälen går ur marken. Mindre vägar kan bli svåra att ta sig fram på p.g.a. tjällossningen och tunga fordon såsom en sopbil kan förstöra vägarna. Tänk på det när du ställer ut ditt kärl på sophämtningsdagen: Är vägen tillräckligt bra? Var kan jag ställa mitt kärl så att bilen kan ta sig fram utan att riskera en dikeskörning eller en förstörd grusväg?

SMHI går på fredagen ut och varnar om högre vattenflöden i Gävleborgs län. Man väntar sig att mindre vattendrag såsom bäckar och åar under dagen kommer att nå klass 2-flöden (mycket höga flöden på en nivå som uppkommer i snitt mellan vart tionde och vart femtionde år). Detta kan leda översvämningsproblem vid utsatta platser.