Bruna tunnor till Rengsjö, Växbo, Ren

Under vecka 35 levereras matavfallstunnorna i Rengsjö, Växbo, Ren. Informationsbrev om detta skickas ut under v 34.

Områdesindelningen är gjord utifrån sophämtningsrutterna – vilket innebär att de villor som berörs är de som har tömning i området på tömningsdagar udda fredagar (Rengsjö), udda torsdagar (Växbo) och jämna fredagar (Ren).  Antal fastigheter är ca 1347 st.