EDSBYN FÅR LÄNGRE ÖPPETTIDER

Från och med årsskiftet utökar BORAB öppettiderna i Edsbyn, med tre timmar per dag! Återvinningscentralen i Edsbyn kommer från och med måndagen den 2 januari öppna kl. 11.00 istället för kl. 14.00.

”Vi hoppas att Ovanåkers kommuninnevånare i och med detta kommer att kunna ha ännu bättre förutsättningar att komma till oss med sitt avfall. På så sätt kan de göra en stor och viktig insats för en mer hållbar miljö och samhällsutveckling, där vi hushåller med våra resurser”, berättar Hanna Bolinder som arbetar på återvinningscentralerna i Edsbyn och Bollnäs.

Hanna vill också påminna om att man kan lämna sina gamla saker till återanvändning på Edsbyns återvinningscentral.

”Vi samarbetar just nu med Erikshjälpen i Edsbyn och ser gärna att ni kommer och lämnar saker som ni inte längre har användning för – dessa kan komma till nytta för någon annan!”

 

Hanna och hennes kollegor hälsar alla nya och gamla kunder välkomna till ÅVC Edsbyn!